top of page
rita_banner_met_logo_hoorexpert_edited_edited.png

Gehoorverlies bij personen met een verstandelijke beperking

Onderzoek wijst uit dat gehoorverlies meer voorkomt bij personen met een verstandelijke beperking. Al meermaals is aangetoond dat het voor de omgeving en hulpverleners zeer moeilijk is om een gehoorverlies op te merken bij personen met een verstandelijke beperking. Is er toch een vermoeden, dan rijst vaak de twijfel of de persoon wel kan worden getest. Bovendien stellen begeleiders zich de vraag of er wel iets kan worden gedaan aan een vastgesteld gehoorverlies. Wanneer gebruikers toch een hoorapparaat (beginnen) dragen, leert de ervaring dat het gebruik en het onderhoud van hoorapparaten bij deze doelgroep specifieke aandachtspunten vraagt.

Wil je kennismaken met Rita, klik dan op deze LINK.

 

Home: Welkom
Teamwerk

Deze website is een realisatie van de intervisiewerkgroep gehoor en verstandelijke beperking van Sig Gijzegem. De logopedisten en logopedist-audiologen uit deze werkgroep verzamelden hun expertise in deze website. Deze website informeert ouders, ondersteuners en andere betrokkenen over oor-en gehoorproblemen bij personen met een verstandelijke beperking en wat kan ondernomen worden als oor- of gehoorproblemen worden vermoed of zijn vastgesteld. We voorzien ook enkele praktische tools.

Home: Wie wij zijn
Home: Projecten

GEHOORPROBLEMEN

Het snel opsporen van een gehoorverlies is van groot belang. Hierbij zal ook gezocht worden naar de oorzaak van het gehoorverlies.  De gevolgen en de behandeling hangen hier veelal mee samen. Via deze LINK vind je informatie over het voorkomen of de prevalentie van gehoorverlies, de soorten en graden gehoorverlies.

gehoorstoornissen.png
Home: Wat we doen

GEHOORONDERZOEK

Home: Wat we doen
H3 gehooronderzoek 10x15.jpg

Net zoals bij vermoeden van een ander medisch probleem is bij een vermoeden van een gehoorverlies een bezoek aan een arts noodzakelijk. Er bestaan RICHTLIJNEN rond frequentie van oorcontrole en gehoorscreening bij mensen met een verstandelijke beperking.

Gehooronderzoek bij personen met een verstandelijke beperking vraagt de nodige aanpassingen.

Via de informatie in deze LINK krijgen hulpverleners een zicht op de meest gebruikte onderzoeksmethodes bij personen met een verstandelijke beperking. Daarnaast belichten we hoe hulpverleners een vlotte gegevensverzameling en testafname kunnen bevorderen.

Als voorbereiding op dit gehooronderzoek of als alternatieve screening kan ook volgende CHECKLIST worden afgenomen.

Personen met een verstandelijke beperking worden bij voorkeur onderzocht in een GESPECIALISEERD CENTRUM via aangepaste tests.

HOORAPPARATEN

Er zijn diverse hulpmiddelen voor personen met een gehoorverlies. Mits een zorgvuldige aanpassing en goede opvolging kunnen hoorhulpmiddelen de kwaliteit van leven bij personen met een verstandelijke en auditieve beperking sterk verbeteren.


Nuttige bijlage:

Tijdens de proefperiode met hoorapparaten kan volgende VRAGENLIJST gebruikt worden.​​

H4 hoorapparaten 10x15.jpg
Home: Wat we doen

COMMUNICATIE

Communiceren met iemand die een gehoorverlies heeft, vraagt specifieke aanpassingen, ook al draagt de persoon hoorapparaten. Bij mensen met een verstandelijke beperking maken deze aanpassingen een nog groter verschil!

De informatie in deze LINK beschrijft hoe de communicatiepartner zijn communicatie kan aanpassen en hoe we de context van de communicatiesituatie kunnen verbeteren.


H5 communiceren NIEUW.jpg
Home: Wat we doen

PREVENTIE

UNDER CONSTRUCTION

Hoe draag ik zorg voor mijn oor en gehoor?

  • Over oorsmeer, oorproppen en oren reinigen

  • Help, lawaai!

afbeelding preventie-bescherming gehoor (1).jpeg
Home: Projecten
bottom of page